Politechnika Krakowska

Projekty

PROJEKTY

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Trzecia Misja Uczelni”
projekt nr POWR.03.01.00-00-T117/18
Jestem ZA wiedzą
kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier

Projekt badawczy nr LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018
Opracowanie metody otrzymywania biohybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis
kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Projekt badawczy nr LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015 (LIDER VI NCBR)
Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (oun)
realizowany w latach 2016-2019
kierownik projektu: dr inż. Jolanta Jaśkowska
http://ligandy-lider.pk.edu.pl/

Projekt „Obliczenia DFT reakcji dekompozycji estrów nitroalkilowych katalizowanych kwasami Lewisa”
realizowany w formie grantu obliczeniowego w centrum obliczeniowym „Cyfronet” (ID ‘oblkacka1’) od 2017r
kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Kącka-Zych

Projekt „Teoretyczne badania przekształceń wybranych związków nitrowych”
realizowany w formie grantu obliczeniowego w centrum obliczeniowym „Cyfronet” (ID ‘nitrocompounds’) od 2017r
kierownik projektu: dr hab inż Radomir Jasiński, prof. nadzw. PK

Projekt „Kwantowochemiczne studia reakcji pericyklicznych” realizowanego w formie grantu obliczeniowego w centrum obliczeniowym „Cyfronet”
MNiSW/Zeus_lokalnie/PK/009/2013
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2016r).
kierownik projektu: dr hab inż Radomir Jasiński, prof. nadzw. PK