Politechnika Krakowska

Dydaktyka

Materiały dla studentów

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Chemia organiczna – laboratorium

regulamin pracowni, bhp
wzór sprawozdania – ćwiczenia wstępne
wzór sprawozdania- preparatyka
zagadnienia do kolokwium 2019

zalecana literatura:

  • Elementy preparatyki organicznej i heterorganicznej – R.Jasiński,A.Łapczuk-Krygier, A.Kącka, K. Kula, O.Demchuk, UMCS, Lublin 2018
  • Elementy preparatyki organicznej – R.Jasiński,A.Łapczuk-Krygier, A.Kącka, K. Kula, O.Demchuk, RTN, Radom 2016, pdf
  • Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków – R.Jasiński, RTN, Radom 2014, pdf
  • Laboratorium chemii organicznej – techniki pracy i przepisy bhp, praca zbiorowa pod red. P. Kowalskiego, WNT, Warszawa 2004

Realizowane przedmioty:

Chemia Organiczna dla kierunku Technologia Chemiczna
Chemia Organiczna dla kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Chemia Organiczna dla kierunku Biotechnologia
Wybrane Działy Chemii Organicznej
Podstawy Chemii Metaloorganicznej – seminarium
Ciecze jonowe