Politechnika Krakowska

Zespół

dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof nadzw. PK – kierownik Zakładu
p.521, 533, 535
radomir@chemia.pk.edu.pl

prof. dr hab inż. Piotr  Kowalski – profesor emerytowany
p.531
kowapi@pk.edu.pl

dr inż. Jolanta  Jaśkowska – adiunkt
p. 538, 533
jaskowskaj@chemia.pk.edu.pl

dr inż. Agnieszka Kącka-Zych – adiunkt
p.521
akacka@chemia.pk.edu.pl

dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier –  adiunkt
p.520, 530
lapczuk@chemia.pk.edu.pl

dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs – adiunkt
p.508
kbialikwas@chemia.pk.edu.pl

dr inż. Karolina Kula – asystent
p.521, 535
kkula@chemia.pk.edu.pl

dr inż. Katarzyna   Mitka – starszy wykładowca
p.508
kami@chemia.pk.edu.pl

dr inż. Katarzyna Fela – wykładowca
p.511
kf@chemia.pk.edu.pl

mgr inż. Anna Drabczyk – starszy referent techniczny
p.534, 537
akdrabczyk@chemia.pk.edu.pl

mgr inż. Przemysław Woliński – st. technik
p.529, 539
pwolinski@chemia.pk.edu.pl

mgr inż. Karolina Zawadzińska
p.535

kzawadzinska@chemia.pk.edu.pl

mgr inż. Damian Kułaga- doktorant
p.534
dkulaga@chemia.pk.edu.pl

mgr inż. Przemysław Zaręba – doktorant
p.511, 534
pzareba@chemia.pk.edu.pl