Politechnika Krakowska

Współpraca

WSPÓŁPRACA

 

Współpraca międzynarodowa:

Universidad de Valencia, Departamento de Quımica Organica (Spain)

Chernivtsi National University, Institute of Biology, Chemistry and Bioresourses (Ukraine)

Islamic Azad University in Shahrood, Chemistry Department (Iran)

Ural Federal University, Department of Chemistry (Russia)

 

Współpraca krajowa:

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum – Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Łódzki, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu, Katedra Chemii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Chemii Organicznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Krystalografii

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Chemii Medycznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Nieorganicznej

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Instytut Farmaceutyczny w Warszawie